Home

 

26 okt. 2020
Aliya (Almelo, was able to stay with a girlfriend in The Hague, who is following the same education) was offered work after 5 weeks of training thanks to her website.
With 10 minutes travel distance.
It is exemplary for the great shortage of IT professionals.
Komp u ter hulp is probably also the only one in the Netherlands that offers IT education in English at this level.
More about the training
 
Aliya (Almelo, kon logeren bij een vriendin in Den Haag, die dezelfde opleiding volgt) kreeg na 5 weken opleiding al werk aangeboden dankzij haar website.
Met 10 minuten reisafstand.
Het is exemplarisch voor het grote tekort aan ICT-ers.
Komp u ter hulp is waarschijnlijk ook de enige in Nederland, die op dit niveau ICT onderwijs in het Engels aanbiedt.
Meer over de opleiding

Aliya websiteThey are desperately looking for people with IT talent.
That requires a very special way of thinking.

Ze zijn wanhopig op zoek naar mensen met IT talent.
Dat vereist een hele aparte denkwijze.