Home

 

Minister zet invoering nieuw energielabel door


TU Delft: energielabel deugt van geen kant

Huiseigenaren en bedrijfsleven worden belazerd met slecht onderbouwde gasverbruiksplaatjes.
Het gemiddelde van woningen en bedrijfsruimtes zit volgens de TU Delft berekeningen op een B label.
Neem het totale gasverbruik en deel dat door het aantal m2 vloeroppervlak en zie dan waar je werkelijk staat.
Terwijl je met dat misleidende officiële label het dubbele zou verbruiken.

Waar een huis/kantoor/bedrijfsruimte met een A, A+ of een A++ label nog steeds 9-11 m3 gas per m2 gevel, dak of vloer verliest, kan dat met de aangegeven ingrepen tot fiks minder worden 

En dat tegen aanvaardbare kosten.  Woningen zijn met eenvoudige middelen te isoleren.
Zelfs 20-30 procent minder verbruik dan het verbruik bij een A label is mogelijk.

Als zelfwerk voor 15.000 euro en het laten doen komt op 30.000 euro
En het hoeft niet allemaal tegelijk.


Download het overzicht met de kostenbegroting.


Er zit een enorm verschil tussen het theoretische en werkelijke energieverbruik voor wat betreft de toegekende energielabels in Nederland.
(Download compleet rapport pdf 228 pagina'sLichtgroen geeft het werkelijke verbruik in m3 per m2 
Donkergroen het rekenverbruik waarop het label wordt toegekend.

A en B zijn minder zuinig dan het label aangeeft.
G wordt theoretisch voor 100% meer dan het werkelijke verbruik aangeslagen.
F voor 60% teveel. 
En E voor 57,5% meer dan er werkelijk verbruikt wordt.Neem het totale gasverbruik en deel dat door het aantal m2 vloeroppervlak en zie dan waar je werkelijk staat.
Terwijl je met dat officiële label het dubbele zou verbruiken.

Het PDF rapport is echter niet duidelijk over de oppervlakte van de referentiewoning waarop de berekeningen zijn gebaseerd.

Uitgegaan is van de hieronder aangegeven oppervlakte.
Onder het gebruiksoppervlakte (GBO) van woningen, verstaan we de bruikbare oppervlakte voor het gebruik van een woning. 
Dit betekent het totale vloeroppervlakte tussen de buitengevels, minus een aantal obstakels (zoals oppervlaktes met een lage vrije hoogte). 
Uit het Duurzaam Dataplatform blijkt dat de gemiddelde woning in Nederland een GBO van 121,1 m2 heeft. 
Vrijstaande woningen zijn (logischerwijs) het grootst met 209,2 m2 en een gemiddeld appartement met 87,6 m2 is het kleinste woningtype.

De referentiewoning in het te downloaden rekenvoorbeeld is het dubbele van een normale woning.Wat fors lager is dan in het rekenvoorbeeld is aangegeven.Uitgaande van 121 m2 waarop de berekeningen zijn gebaseerd zou en A label woning 900 m3 - 1.100 m3 verbruiken.
In het rekenvoorbeeld van 242 m2 zou dat dan gemiddeld 2.000 m3 zijn.
Het gemiddeld gasverbruik van de afgelopen 5 jaar was 1.990 m3.
De woning in het voorbeeld zou dan ook een A label toegekend moeten worden op basis van het gasverbruik.

Het blijft overigens vreemd dat er gekozen is voor het vloeroppervlak en niet voor het oppervlak dat met de buitenlucht in aanraking komt.
Daken, begane grondvloer en gevels.
Zoals op onderstaande afbeelding te zien, is de oppervlakte van elke woning 65 m2
Maar het aantal m2 dat in aanraking komt met de buitenlucht scheelt 40% Zou je daken, gevels en begane grondvloer in dat rekenvoorbeeld als leidraad aanhouden, kom je aan hele andere waarden.Als voorbeeld een compleet herenhuis zoals die in het Zeeheldenkwartier in Den Haag te vinden zijn
Gevelbreedte 6 meter
Diepte/lengte 10,5 meter
Totale gevelhoogte 11-12 meter
Uitbouw achter 6 x 3 meter

Download het overzicht met de kostenbegroting.

De begane grond vloer wordt voorzien van 4 cm harde dakisolatie (styrodur) met daar bovenop een nieuwe (laminaat)vloer
En het dak en de gevels voorzien van gipsplaat voorzetwanden en 8 cm. steenwol platen.
10 cm of meer mag natuurlijk ook.
Maar het is niet nodig en je maakt het jezelf moeilijker dan nodig is omdat de sporen van het dak niet veel dikker zijn.
Daarnaast is het zo dat die isolatie een accumulerend effect heeft en het ook veel langer duurt om die (ongewenste) zonnewarmte er uit te krijgen
 
De ramen aan de voorgevel worden vervangen door ramen met dubbel glas en in de achtergevel worden de bestaande ramen en kozijnen gehandhaafd en van dubbel glas voorzien met aangepaste geprofileerde glaslatten.

In het overzicht van die energielabels wordt aangegeven dat het zuinigste label nog altijd 9-11 m3 aardgas per m2 gevel/dak/vloer  aan verlies laat zien.
Met de bovenstaande ingrepen kan dat fiks worden teruggebracht.

20-30 procent minder dan het zuinigste label.
 

Reageer...

Isoleren, wat levert dat op?

Aardgas kost incl. alle gelegaliseerde diefstal en BTW op het ogenblik 
75 eurocent per m3 

Onder de afbeelding meer uitleg.

RC in tabellen  = de isoaltie (warmteweerstands) waarde van het materiaal uitgaande van een dikte van 100 cm.
RC totaal = de warmteweerstandswaarde van de gehele constructie

K = de  verlieswaarde, dat is 1 gedeeld door  RC totaal.

Voor dat geld kan je best een wandje met gipsplaat en isolatie kopen.
Dat heb je in 1 jaar terugverdiend.
Vergeet niet tussen de isolatie en de gipsplaat een plastic folie aan te brengen.
Dat mag gewoon dun plastic zijn.(dampremmende laag)

Wat is die 11,89?

A x K x 11,89

A = oppervlakte
K = K waarde

11,89 is de resultante volgens de berekening van de graaddagenmethode.
.
Indien het binnen gemiddeld 18 graden is en het is buiten 12 graden op die dag, dan heeft men op die dag 6 graden x 24 uur bij moeten stoken.
Bij een temperatuur van 18 graden binnen, stookt men volgens de geschiedenis die de KNMI heeft bijgehouden, gemiddeld per jaar zo´n 2996 graden celcius x 24 uur er bij.
En dan komt hier de aap uit de mouw waar een behoorlijk deel van de winst van de energiebedrijven op is gebaseerd.
Het aardgas uit Slochteren wordt verkocht aan de energiebedrijven bij een temperatuur van 0 graad celcius en op dat moment bevat 1 kubieke meter (m3) aardgas 7560 kilocalorieën. ( k/cal.)
Het komt echter uw woning binnen met een temperatuur van 10 graden celcius, en dan is dat aardgas dus uitgezet en krijgt u dus minder k/cal per m3 van uw energiebedrijf dan dat ze hebben ingekocht.

Vervolgens ligt het er aan wat voor rendement uw verwarming heeft, maar als we optimistisch blijven, dan blijft er vanaf Slochteren en het verlies van warmte door de schoorsteen en de apparatuur zelf 80% rendement over en dat is dan 0,8 x 7560 = 6048 k/kal.per m3
.
Als we dan een rekenwaarde berekenen, ervan uitgaande dat er nog geen warmteverliezen optreden, dan is de formule voor wanden en daken. (zie ook de aparte begane grondvloer berekening.)
.
2296 graden x 24 uur x 1(A)  x  1 (0 graden warmteverlies)
-------------------------------------------------  = 11,89 (resultante)
                                6048 k/cal

A is oppervlakte in m2
K is de verlieswaarde van de constructie
RC totaal is de warmteweerstandswaarde van de gehele constructie

           1 
 K= -----------
       RC totaal.

Dus bij een bestaande ongeïsoleerde constructie is de berekening

A x K x 11,89 is het verlies aan aardgas per m2 constructie.
Gaan we isoleren, dan wordt de verkregen besparing na isolatie;

  A   x (K bestaand - K nieuw) x 11,89 

Komt er en negatieve waarde uit dan moet je dat als positief zien (absolute waarde)

Voor de isolatiewaarde (Lambda waarde)  als zou het materiaal 1 meter dik zijn zie hier.

De begane grond  is iets anders.
De temperatuur in een ongeïsoleerde kruipruimte is zo'n beetje constant, 12 graden.
We gaan uit van een binnentemperatuur van 18 graden en 250 stookdagen.
Het aantal graden is dan 250 x ( 18-12 ) = 1500 

Dan wordt de formule; 
                                        A x K x1500 x 24 x 1 
Verbruik aan m3 aardgas       ----------------------- 
                                                      6048

                              1500 x 24 x 1 
De constante is dan   --------------  = 5,95 bij een ongeïsoleerde vloer
                                     6048

Gaan we de vloer isoleren, dan wordt het in de kruipruimte iets kouder, zo'n 10 graden.

Het aantal graden is dan 250 x ( 18-10 ) = 2000 

Dan wordt de formule; 
                                        A x K x 2000 x 24 x 1 
verbruik aan m3 aardgas     ----------------------- 
                                                     6048

De constante is dan 2000 x 24 x 1 
                               --------------   = 7.94 bij een geïsoleerde vloer
                                     6048

De besparing is dan [(A x K ongeïsoleerde vloer x 5,95)  - (A x K geïsoleerde vloer x 7.94)]

Als je alle oppervlakten met hun eigen RC waarde optelt dan kan je het gemiddelde van je woning berekenen.

40 m2 met een  RC 2   =  80
10 m2 met een  RC 0,5 = 5

Dat is dan 50 m2 met een totaal van 85 is een RC van 1,7
In de huidige nieuwbouw wordt een gemiddelde RC van 3,0 aangehouden.

Voor dakisolatie zogenaamde afschot-isolatie kan je gewoon het gemiddelde nemen
Dus je neemt de gemiddelde dikte van de dunste en de dikste zijde en dat mag je aanhouden voor de berekening van het hele dak.

Natuurlijk is het persoonlijke stookgedrag van invloed op het gebruik.

Door een ongeïsoleerde vloer trekt kou door, en wie koude voeten heeft zal eerder geneigd zijn de thermostaat hoger te draaien.
Dit geldt natuurlijk ook voor koude die men voelt door enkele beglazing.

De gehanteerde methode gaat uit van een binnentemperatuur van 18 graden.
Als je die transmissieberekening van je huis opstelt dan heb je een verschil met je eindnota.

Ten eerste moet je daar natuurlijk je kook en badgas vanaf trekken (600-800 m3) en ten tweede moet je rekening houden met de ligging van de woning.
De berekening gaat uit van een woning in een beschutte omgeving.
Heb je een rijtjeswoning dan hoef je die muren van je buren niet mee te nemen in je berekening.
Heb je een vrijstaande woning of een hoekhuis dan moet je voor die vrijstaande muren en glas een extra verlies opnemen, een extra verbruik van 20-30% aan aardgas.

Staat je huis midden in de polder of vrij aan zee, dan raak je ook nog 20-30% extra door je dak kwijt.

Meer besparingen;
De beste besparing op een CV installatie is de watertemperatuur te laten beïnvloeden door een  zogenaamde (computergestuurde) buitenvoeler. Dat klinkt duur, maar zoiets heb je voor zo'n  30,- tot 325 euro en ook dat verdien je al het eerste jaar terug.
Als het 's ochtends koud is en 's middags komt het zonnetje door de ramen, dan wordt het water toch opgewarmd tot de ingestelde keteltemperatuur, terwijl met die zonnewarmte het veel te warm wordt in de woning. Die buitenvoeler zorgt er dan voor dat de temperatuur van het op te warmen water minder wordt naarmate het buiten warmer is. Besparingen van 25% tot 40% zijn daarmee makkelijk te halen, terwijl je er zelf niets meer aan hoeft te doen.

Buitenvoelers excl. eventuele extra benodigdhed
en

Complete C.V. aansturing 299 euro
Vaillant WA regeling VRC Vaillant WA regeling VRC 410S incl. buitenvoeler

Reageren kan hier....