Home

Englisch

euKomp u ter hulp is beroemd in Europa  (hoe het project begon)


Adres/Contact

Het Nederlandse schoolsysteem voor beroepsonderwijs in vergelijking met Komp u ter hulp.  
Lees meer....

Verkoop van gerenoveerde computers
Computer herstel & laptop reparatie meestal binnen 24 uur

Gratis diagnose
Eerlijke prijzen
Gegevens/bestanden overdragen naar een andere machine of externe harde schijf
Nederlandse of Engelse configuratie 

Meer.......

Maak uw leven gemakkelijker met onze perfect geconfigureerde computersystemen

In 3-4 maanden van niks naar ICT beheer MBO-4
Komp u ter hulp helpt jongeren met IT-onderwijs, zodat ze boven de grijze middelmatigheid kunnen uitkomen door ze in 3-4 maanden op te leiden tot het niveau dat ze naar MBO-4 of werk door kunnen stromen (curriculum).

Als student leer je ook om een website (portfolio) op te bouwen zodat je jezelf op die manier kan presenteren voor een hogere vervolgopleiding  of naar werk.
Ook de stagiaires worden daarmee geholpen.

Hoe het project in 2003 van start ging en zich ontwikkelde tot wat het nu is.

Gratis PC om taalachterstanden aan te pakken.
Origineel EU artikel

Hoe help je kinderen van etnische minderheden hun taalachterstand in te lopen?
In het Haagse Zeeheldenkwartier houdt het Bewonerscollectief Prins Hendrikstraat en Omgeving zich bezig met het verstrekken van computers aan allochtone gezinnen.

Beschrijving
Het project "Komp-u-ter-Hulp" is vooral gericht op arme alleenstaande moeders met kleine kinderen die slecht of geheel geen Nederlands spreken, waardoor deze kinderen, zonder die lessen, met een fikse taalachterstand op school zouden beginnen.

Doelgroepen benaderen
Het collectief werkt samen met lokale scholen, die aangeven waar er thuis geen Nederlands wordt gesproken. Daar wordt een gratis computer geïnstalleerd met alle benodigde faciliteiten, waaronder internettoegang.
Ook is er een speciaal taallesprogramma geïnstalleerd waarmee kinderen en hun ouders kunnen beginnen met het leren van het Nederlands

Het project richt zich vooral op vrouwen en jonge meisjes, omdat dit de grootst mogelijke voordelen biedt. Door ze te helpen hun taalachterstand in te lopen, geeft ze dat meer zelfvertrouwen, zodat ze beter kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving.

Resultaten
In 2003 werden er 175 computers geplaatst en 100 in 2004. Op het moment van dit schrijven worden deze 275 computers gebruikt door zo´n 1.300 mensen.

Gebruikte middelen
In 2003 ontving het project een subsidie ​​van 13.000 euro van de afdeling onderwijs in Den Haag. Daarnaast werd nog eens 7.000 euro toegekend door integratie in 2004.

2009-2018
Er zijn inmiddels tot en met 2008 zo'n 1.000 computers geïnstalleerd door Komp u ter hulp en het verstrekken van gratis computers wordt sinds 2009 uitgevoerd door Leergeld. Tot Dec. 2019 waren er al totaal 20.700 computers met Windows en Office ged aan families met een laag inkomen.

Komp u ter hulp houdt zich nu bezig met het begeleiden van voortijdige schoolverlaters en andere kansloze jongeren door ze een basisopleiding computerhersteller te geven.
Doorleren voor HBO business IT en Business kan ook
Samen met stagiairs, die regulier onderwijs volgen. wordt hen dan geleerd om servers te installeren met thin clients, een exchange mailserver, enz.


Maar doorstromen naar een hoger niveau is ook mogelijk zoals Cheska.
Zij werd toelaatbaar geacht voor HBO it & management in Rotterdam

En Helen kreeg direct werk na haar opleiding bij Komp u ter hulp

Maatschappelijke stage (MAS
)

Leerlingen in het voortgezet onderwijs die een maatschappelijke stage moeten lopen ondervinden nogal wat problemen.
Die moeten sociaal werk verrichten voor 16-20 uur, maar dat moet wel buiten schooltijd.
Voor bedrijven en organisaties is dat heel lastig in te plannen.

Wij koppelen cursisten en mensen zonder computerkennis aan elkaar en vervolgen bepalen ze samen de lesuren.
Die mensen leren om te gaan met een computer en de leerlingen volbrengen hun maatschappelijk stage.
Een win-win situatie

Contact info
Komp-u-ter-hulp website https://www.komp-u-ter-hulp.nl
Ton Mertens

Project start datum
01/01/2003

Original article on the european website

Superior installation techniques prevent a lot of problems

Komp u ter hulp
Het één op één leercentrum is een onderwijsorganisatie zonder winstoogmerk. 
Open voor iedereen met verschillende vaardigheden en achtergronden.
De lessen worden individueel gegeven, volgens een logisch programma.
Jongeren volgen hier hun opleiding vanuit hun intrinsieke motivatie.
Vastbesloten om zich te onderscheiden van de grijze middelmatigheid.
De juiste combinatie van onderwijs (uitdagend en stimulerend) en studenten (gemotiveerd) wordt eigenlijk alleen gevonden in dit soort selectieve cursussen.

Score: Dec. 2019

Girslday 
Elke 3e donderdag in april openen duizenden bedrijven hun deuren om jonge meisjes te interesseren in technische vakken.