Home


Home

IrfanView

English

Het werkt simpel.
Als je een afbeelding of webpagina op je computer in beeld hebt, maak je een printscreen.
Een afbeeling van je scherm.
Druk op PrtScr of Alt + PrtScr
Open IrfanView
Ga daar ergens in staan en toets Ctrl + V in

Selecteer het gedeelte dat je uit wil snijden met je muis.
Klik links boven op het schaartje en open Word of een ander pogramma waar je die afbeelding in wil plakken.
Toets Ctrl + V
Als je die afbeelding in Word plakt en je wil die vegroten of verkleinen dan wordt die minder scherp.
Dat los je op met Excel.
Open Excel en plak die afbeelding daar in.
Verklein of vergroot die afbeelding in Excel.
Kopieer die afbeelding dan weer in Word.
Je zal zien dat je dan geen kwaliteitsverlies hebt.

It's simple.
If you have an image or web page on your computer, create a print screen.
A picture of your screen.
Press PrtScr or Alt + PrtScr
Open IrfanView
Stand somewhere in there and press Ctrl + V.
Select the part you want to cut out with your mouse.
Click on the scissor in the upper left corner and open Word or any other pogram you want to paste that image into.
Press Ctrl + V
If you paste that image in Word and you want to enlarge or reduce it, it will become less sharp.
You can solve that with Excel.
Open Excel and paste the image in there.
Reduce or enlarge that image in Excel.
Then copy that image back into Word.
You will see that you have no loss of quality.