Home

 

Jaarverslag 2016

 

We blijven jongeren ondersteunen die een carrière in de ICT ambiëren.

Dat gaat best wel goed zo lang ze maar ver weg blijven bij Mondriaan die op zijn zachtst gezegd niet echt een positieve bijdrage levert aan het toch al deplorabele onderwijssysteem. 
Omdat je vanaf 1 jan. 2017 ook als minderjarige MBOer een OV kaart krijgt, zit je niet meer vastgebakken aan die hegemonie van Mondriaan hier in Haaglanden en kan je ook naar Zadkine-Albeda in Rotterdam.
Want de ICT opleiding van Mondriaan is en blijft ver onder de maat.

Dat was al in 2014 en het is nog steeds zo.


Om het over het leenstelsel nog niet eens te hebben, waarmee Bussemaker zich als een ordinaire lovergirl manifesteert.

Vanwege onze UWV scholingsovereenkomst kunnen we werklozen ook opleiden met een UWV scholingsvoucher.

We hebben nu 12 cursisten in opleiding. 
Stagiaires van praktijkschool tot MBO-4.

3 5 jaar overslaan bij Zadkine-Albeda

Met sept van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari van hetzelfde schooljaar naar MBO-4


Via het UWV vanaf MBO-1 niveau t/m Havo 5 die bij- of omscholing behoeven voor werk in de ICT.Stagiaires op MBO-3 niveau die MBO-4  niet (meer) willen volgen en opgaan voor de 21 plus test voor het HBO.

 

Per 1 jan. 2017 bestaat het project Komp u ter hulp 14 jaar

Alles is er op gericht om het vaak veel te lange opleidingstraject drastisch in te korten.


De geschiedenis van Komp u ter hulp


Cijfers 2016

 

Wederom is het gelukt om met het toch wel krappe budget het jaar toch weer positief af te sluiten.