Home


Stichting Komp u ter hulp
Piet Heinstraat 42
2518 CJ Den Haag
Tel. 070-212.70.93

 

 

 

 

 

 

   


Directe doorstroom van MBO-1 naar ICT-MBO-3 en 4

Doorstroomschema
 

Bij  Zadkine/Albeda (Techniek college) kunnen leerlingen met MBO-1, mede dankzij een toelatingsonderzoek en de praktijklessen van Komp u ter hulp, direct door naar ICT-MBO-3 of 4.
Het kan dus wel, mits je bereid bent om naar een MBO te reizen buiten Den Haag.
En dat natuurlijk wel met je éigen onmiskenbare talent voor ICT.
Voor Engels, Nederlands en rekenen moet je dan ook nog wel redelijke cijfers hebben.
Mondriaan houdt zich aan de wettelijke eisen en houdt star vast aan het traject MBO-1, en dan naar 2, en 3 en 4.

Werd er op het VMBO al niet naar je talenten gekeken, laat staan dat je de kans kreeg die te ontplooien, zal Mondriaan je met MBO-1 ook niet op waarde willen schatten.
Met bijna 16.500 leerlingen kan je ook geen persoonlijke beoordeling meer van ze verwachten.
Ze doen er in ieder geval geen enkele moeite voor.
Ze vliegen daar op de automatische piloot volgens de wettelijke regels.
Heb je MBO-1, dan mag je dus naar 2. Einde verhaal.
Ze gaan totaal voorbij aan de geboden vrijheid van een eigen toelatingsbeleid, waar andere scholen wel gebruik van maken.
En dat terwijl Zadkine/Albeda met 36.809 leerlingen je wel uitnodigen voor een beoordelingsgesprek.

Verder blijkt dat huidige ICT MBO-2 en 3, met die nieuwe VMBO profielen, nog maar weinig waarde te hebben en juist de ouders die het niet kunnen missen 25.000 euro meer kost dan nodig.
Het scheelt met Mondriaan 4 tot 6 jaar.
Met MBO-1 naar de 2e klas van MBO-3 en dan 4, is 4 jaar minder en direct naar 4 is 6 jaar minder.Het curriculum (de lesstof) van Komp u ter hulp en de opbouw van je website als een digitale portfolio met je praktijkervaringen, draagt er toe bij dat je sowieso MBO-2 over kan slaan. 
Met de mogelijkheid dat je zelfs MBO-3 kan overslaan en direct door kan van MBO-1 naar MBO-4.
En we hebben er ook bij die na onze praktijklessen gelijk doorgaan naar het HBO.
Niet slagen voor Comp-tia (MBO 2 en 3) is niet eens onoverkomelijk.
Dat we dan geen officieel MBO-2 diploma verstrekken, doet niet ter zake omdat je direct kan doorstromen naar MBO-3 of 4. 
Je slaat MBO-2 (en 3) gewoon over.  
Dus wat moet je met dat diploma als dat al een gepasseerd station en niet nodig blijkt te zijn?
Het toe kunnen passen van ons curriculum, samen met de competentieoverzichten worden, zoals blijkt, als ruim voldoende beschouwd. 

Portfolio’s:
Cheska  


Brent
 

 
Vanaf 1 jan. 2017 krijgen ook MBOers onder de 18 jaar een OV kaart.
Brent heeft dan ook dan vanaf september, slechts 3,5 maand, zelf het OV moeten betalen.
Het scheelt hem wel 4-6 jaar vergeleken met Mondriaan.
Hij mocht instromen van MBO-1 naar de 2e klas MBO-3 in september en kon in januari daarop al door naar MBO-4

We zouden best meer jongeren op kunnen leiden, maar dan zouden we naar Rotterdam moeten verhuizen, want hier in Den Haag wordt alleen Mondriaan als zaligmakend beschouwd.

Meer info voor ouders


Comptia A+

Comptia A+ is een Amerikaanse ICT lesmethode en de certificaten, nu 901 en 902, worden wereldwijd geaccepteerd. En terwijl een MBO-4 geslaagde nog het certificaat Microsoft systemadministrator moet zien te behalen kan, dat direct aanvullend na het behalen van dat Comptia A+.
De certificaten 901 en 902 hebben als aanvullende eis dat er aantoonbaar 500 praktijkuren gemaakt moeten zijn. En die praktijk wordt ook bij Komp u ter hulp gegeven.

HBO 21+ toelatingsomderzoek

Indien de leerling 20 jaar of ouder is, dan bestaat er ook nog de mogelijkheid dat die, naast de praktijklessen, zich gaat voorbereiden op de HBO 21+ toelatingstoets voor Business IT en Management. 
We gebruiken die 21+ toets dan ook als een centraal MBO-4 examen.
Want VMBO-VWO en Havo hebben wel een centraal examen, maar MBO niet.
De voorbereiding en het slagen voor de 21+ toets staat gelijk met Havo-5 en maakt ze toelaatbaar voor het HBO.  
We hebben laatstelijk een Filippijnse jonge vrouw in 4 maanden op weten te leiden en die mocht instromen in HBO Rotterdam Business IT en Management.

 
Als enige aanbieder van MBO onderwijs in Haaglanden stelt Mondriaan zich op als een monopolist.
Mondriaan wil MBO-1 leerlingen geen toelatingstoets laten doen om die in een eventueel hoger niveau in te laten stromen. Die stelt zich star op en laat ze alleen maar in MBO-2 instromen. Ze verschuilen zich achter de “wetgeving” en weigeren halsstarrig om van hun beleidsvrijheid gebruik te maken wat betreft het toe mogen laten van leerlingen.
Zadkine, Albeda daarentegen bieden wel een toelatingstoets aan.


 

Komp u ter hulp zou dan ook meer als een welkome aanvulling gezien moeten worden.
Jongeren die afhaken komen dan weer op een hoger niveau terug in het onderwijs en/of maken een gerede kans om aan werk te komen.
De WEB is niet zaligmakend en ook parallel lopende lesmethodes zouden op hun merites beoordeeld kunnen worden. Mondriaan wil wel graag stagiaires bij Komp u ter hulp droppen en dat moet allemaal voor nop, maar als de tegenprestatie gevraagd wordt om een niet Mondriaan-leerling objectief te beoordelen, zodat die in een hoger niveau zou kunnen instromen, dan geven ze niet thuis.