Home

Leenstelsel maar beperkt houdbaar

Investeringen blijven uit

Kamer roept Bussemaker op het matje

 

Update
Als Bussemaker niet kan leveren, dan hebben de studenten recht op herstel van hun basisbeurs. Mensen laten betalen(met hun basisbeurs) en vervolgens het beloofde niet leveren, heet in Nederland gewoon oplichting. 
Het komt er dan op neer dat Bussenaker onder valse voorwendselen de kamer heeft doen besluiten om het leenstelsel in te voeren. 
Lees het artikel..

4.000 docenten erbij

Bussemaker laat 4.000 extra docenten aannemen en stevent af op de Fyra van het onderwijs met een uiteindelijk tekort van 13,4  miljard bij ongewijzigd beleid. (Traject Fyra 15 jaar 2000-2014. Zoek de verschillen.)

Waren we eerst nog voorzichtig met 725 en en 1.450 extra docenten, nu trekt Jet alle registers open.

Maar dat gaat alleen de eerste 8 jaar goed
Uitgaande van het feit dat de huidige budgetten voor Hogeschool en Universiteiten niet verhoogd kunnen worden, omdat de belastingdruk niet hoger kan en mag, zullen studenten de extra kosten zelf moeten betalen. 
En dat leidt uiteindelijk tot een explosieve verhoging van het collegegeld en het ontslag van die extra aangenomen docenten.

Regeren is vooruitzien. Er moet nu al bedacht worden hoe dat leenstelsel over 8 jaar gestalte moet krijgen. Of is het na ons de zondvloed?


Download Excel document

En dan zou je nog kunnen opperen om de "winst" van de eerste 8 jaar te reserveren voor de daarop volgende jaren, maar zo werkt het niet.
Het geld brandt over het algemeen dusdanig in de zakken dat elke cent die vrijkomt ook direct uitgegeven moet worden. 
Ongeacht hoe hoog onze schulden inmiddels zijn opgelopen.
Vanaf 2007 tot heden is de toename een schandalige 85%.

Met dat leenstelsel slaan ze ook nog eens een hypotheekgat van 41.000 euro

De  gemiddelde studieschuld per Amerikaanse student in één overzicht

Tammy Baldwin verwoordt het juist.


   

 

 

 

  


"Lobby om leenstelselmiljoenen barst  lost.
Door de afschaffing van de basisbeurs kan minister Bussemaker van Onderwijs de komende jaren met geld strooien. Zeshonderd miljoen voor beter onderwijs, is de bedoeling. Dus legt iedereen zijn eisenlijstje neer
."

1e studiejaar 2015-2016
4e studiejaar 2018-2019
Eerste afgestudeerden 3e kwartaal 2019.

Dat wordt dan met hopelijk een baan eind 2019 begin 2020 aflossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer onderliggende cijfers

Studenten worden misbruikt als staatsho(e)rigen en ze moeten er ook nog zelf voor betalen.

Leen heer/dame stelsel, de Fyra van het onderwijs

Leenstelsel maar beperkt houdbaar


Studieschuld per US student

Nederlands Vlaamse Accreditatie Commissie (NVAO) buitenspel gezet

Nuffic diploma ontmoedigings waarderingsbeleid geeft vluchteling zo goed als geen kans in het hoger onderwijs