Home

English informationMet MBO-1 of zelfs zonder kwalificaties naar ICT MBO-3-4
Voor Wajongers en startkwalificatieplichtigen
Tevens BBL trajecten
Meer informatie....Het curriculum (lesstof)


(K)Competentie-overzicht

Certificaat van Komp u ter hulpCompetentie overzicht

Wil je liever direct naar werk, dan kan je
Comptia A+ volgen, mits je Engels goed tot zeer goed is.

UWV scholingstrajecten

Hoewel er door het UWV vaak en baangarantie wordt geëist, blijkt het voldoende te zijn als je aan kan tonen dat je een opleiding voor een kansrijk beroep gaat volgen.
Dat is dan ook met ICT beheer het geval
Meer informatie....Opleidingsniveau en Crebo nummers   

 
Informatie


Stage, leerwerkplek

Partners en samenwerking

Met je ervaringsprofiel certificaat (EVP) en EVC direct solliciteren op ICT-MBO-4 niveau

UWV scholingsovereenkomst   

Vergelijk tarieven


Meer vrouwen in de ICT

Tips trucs en overig...


Lara 
Herintreedster 

Werkte in ongelooflijk tempo het curriculum af.
Is een ster in documenteren en archiveren.

Heeft na haar opleiding een baan gevonden met een marktconform
HBO salaris.


Lisa
Lisa_ICT.nl


Lisa heeft MBO 4 verpleegkunde, maar liet zich omscholen naar  ICT beheer
Heeft inmiddels een betaalde baan en stroomt per 1 sept. door naar deeltijd HBO

Helen 
Was werkloos, ondanks haar  Havo-5 en 8 jaar administratieve werkervaring.
Dat is tegenwoordig een ruim beroep.
Oftewel: veel aanbod voor een beroep dat steeds meer geautomatiseerd wordt.

In 4 maanden om- en bijgeschoold, middels een UWV scholingsvoucher, naar
ICT beheer MBO-3-4 niveau 

Heeft zich uitgebreide kennis van IT-beheer eigen gemaakt, en is tevens in staat om administratieve werkzaamheden te verrichten (SAP en BAS)
Ze vond werk via qiss-it  
En heeft inmiddels de migratie voor de FNV naar Windows 10 afgerond

Werkt momenteel bij een servicedesk waar 26 verschillende bedrijven klant zijn.
Met een vaste aanstelling.

Helen-it.nl


Inti  Wajonger 21 jaar

     


Inti is een Wajonger.
En was ook be(ver)oordeeld met "geen arbeidsvermogen" dat door interventie van Komp u ter hulp, middels een wijzigingsformulier Wajong en herbeoordeling, werd omgezet in wel arbeidsvermogen.
Hij is na het volgen van het curriculum toegelaten met een EVC en zijn cijferlijst in september 2017 voor BBL-ICT-MBO-4 van het Techniek-College (Zadkine/Albeda) in Rotterdam. 
Hij heeft een (onbetaalde) BBL baan met een vrijwilligersovereenkomst bij Komp u ter hulp.
En krijgt vanuit de stichting extra begeleiding voor maatschappijleer en Nederlands.

Inmiddels over naar de 2e en laatste klas van MBO-4.


Brent 16 jaar van speciaal onderwijs, Pleysierschool, in 1 jaar van MBO-1 naar MBO-4
3 5 jaar overslaan bij Zadkine-Albeda


Met sept van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari van hetzelfde schooljaar naar MBO-4

De door ons opgeleide vrouwen in ICT zijn onverslaanbaar!

Cheska een Phillipijnse (20) die overal buiten viel.
Met 4 maanden effectieve training.

4 jaar overslaan en toelaatbaar voor  HBO Business IT en ManagementToelating en boekenlijst HBO Rotterdam

Heb je een buitenlands diploma?
Vergeet de (s)Nuffic, dat armzalige adviesbureautje. Ga naar de Belgische Naric.

Lees over de 8 maanden strijd tot het hoogste niveau bij het college van beroep voor het hoger onderwijs om de toelaatbaarheid naar het HBO af te dwingen.
Zomaar een voorbeeld hoever Komp u ter hulp gaat voor talentvolle gemotiveerde cursisten.

Zara

Zara-it.nl

Heeft zich bekwaamd in IT, Video en Graphic Design
Wordt nu begeleid door de gemeente Den Haag met het opzetten van haar eigen videobedrijf

Martina Wajonger 23 jaar
Comptia A+ certificatie. Mede dankzij Ingrid van Engelshoven wethouder onderwijs Den Haag

 


LisaEen effectieve lesmethode

Je komt in een lesomgeving waar je onder begeleiding een pittige training moet doorlopen. 
Dat gaat in een behoorlijk hoog tempo.
En die opgedane ervaring moet leiden tot een ruime voldoende op je eindrapportage.

De praktijklessen die je bij ons krijgt zorgen er in ieder geval voor dat jij en je familie niet meer afhankelijk zijn van anderen als iemand computer problemen heeft.

Met MBO-1 direct doorstromen naar ICT-MBO-3 of 4 kan ook.

Je kan naargelang je leeftijd diverse stappen doorlopen.
15-26 jaar 
Je volgt praktijklessen en theorie en dat is vergelijkbaar met ICT-MBO-3 (4) niveau.
Voor MBO is er nog steeds geen centraal examen(?)
Maar zou je wel een paar stappen over kunnen slaan om dan direct door te kunnen stromen Vervangende leerplicht voor 14-15 jarigen is ook nog mogelijk.

20-26 jaar
Je volgt dan ook die praktijklessen en theorie, maar daarnaast ga je jezelf voorbereiden op de 21+ test om toegelaten te kunnen worden op het HBO. Je mag, maar hoeft niet naar het HBO want met de opgedane praktijkervaring en het feit dat je aan kan tonen dat je over het denkniveau beschikt om door te kunnen stromen naar het HBO, kan je gaan solliciteren voor een baan op MBO-4 niveau

Ouder dan 26 jaar
Onze opleidingen zijn bedoeld voor mensen die een carrière ambiëren in de ICT.
Ben je ouder dan 26 jaar, dan moet je wel bedenken dat bij een eventuele sollicitatie een werkgever eerder zal kiezen voor een jongere met hetzelfde kennisniveau. Maar wil je als zelfstandig computerhersteller aan de slag, of van 1e lijns helpdesk naar 2e lijns, dan komen onze praktijk en theorielessen uitstekend van pas.


Met de unieke 1 op 1 lesmethode leer je snel datgene wat je moet weten. Daarnaast geeft de lesmethode je een uitstekende kans op werk of een hogere vervolgopleiding. Je kunt namelijk leren, maar ook ervaringen uitwisselen met anderen. Bovendien breng je in praktijk wat je hebt geleerd door de real life oefensituatie omdat je niet alleen met theorie bezig bent maar daadwerkelijk de machines en de software tot je beschikking hebt. Deze factoren zorgen ervoor dat je opgedane ervaring aansluit met wat er van een computerhersteller of (junior) netwerkbeheerder verwacht wordt in het bedrijfsleven.

 1. Effectief trainen; leren wat je echt nodig hebt

Omdat iedereen een verschillend kennisniveau en achtergrond heeft is het niet effectief om iedereen op hetzelfde niveau en in hetzelfde tempo te trainen. Komp u ter hulp past individueel het tempo aan afgestemd op het aanwezige kennisniveau en achtergrond. 
En het is niet zo dat wij de rem er opzetten als jij het niet kan bijhouden. Kennis op kunnen zuigen als een spons en een goed geheugen hebben, zijn essenti&le eigenschappen waar je over dient te beschikken. Laat je niet hinderen door een gebrek aan ICT kennis want daar zij wij juist voor.
                                


2. Praktisch trainen; met een real life oefensituatie

Kennis opdoen is 1.
Maar die kennis in praktijk brengen is  nog veel belangrijker.
Daarom hebben wij real life oefensituaties.
Met optimaal ingerichte werkplekken met meerdere beeldschermen, een headset en digitaal lesmateriaal, kun je direct je kennis in praktijk brengen. Zo heb je altijd de juiste software, 100% officieel Microsoft materiaal beschikbaar. Zo breng je direct wat je leert in praktijk!

3 Interactief trainen op je eigen Comptia werkplek

Kennis uitwisselen en interactief bezig zijn met de lesstof kan in onze Comptia hoek.
Je krijgt een persoonlijke leerwerkplek. 
Ook kun je er je examen inplannen en je ervaringen delen. Zo kun je interactief trainen.

Vergelijk
onze tarieven met overige aanbieders.
Voorkennis wordt ook niet vereist, wel motivatie.

https://www.cheska-ict.nl/who%20am%20i/who_am7.gif