Home

      

Home

Maatschappelijke stage

Komp u ter hulp: een effectieve lesmethode
Meer informatie...

pdfAlle info over BBL

Met MBO-1 of zelfs zonder kwalificaties naar ICT MBO-3-4
Voor Wajongers en startkwalificatieplichtigen

BBL traject
Vanwege de gewijzigde regelgeving kunnen we nu ook BBLers (4 dagen werk en 1 dag school) in laten stromen.
Als stichting hebben we geen budget voor een salaris, maar je krijgt wel koffie, thee en bergen aandacht.
En je kan dan wel 4 dagen aan je kennis werken met 1 dag school in de week.
Je moet het zien als een escape.
Bedrijven willen wel gebruik maken van gratis stage handjes, maar een BBL-er zonder werkervaring zal in de ICT zelden een betaalde baan vinden.
Met een BBL overeenkomst van Komp u ter hulp kan je bij Zadkine MBO-4 afronden

Ook voor jongeren met of zonder een (Wajong) uitkering die we eerst opleiden naar een dusdanig niveau dat ze door kunnen stromen naar MBO-4
Doorstroom met MBO-1 naar MBO-3-4 
Of met een MBO-3 EVC naar MBO-4

Zadkine is vooralsnog de enige die cursisten van Komp u ter hulp objectief weet te beoordelen en ze daadwerkelijk naar het niveau laat doorstromen waar ze waarschijnlijk ook het diploma voor gaan behalen. Alle andere MBO's eisen (onterecht) dat exact aan de vooropleiding wordt voldaan. Zolang die halsstarrige houding blijft voortduren doen we niks voor dat soort MBO's. BOLlers van Zadkine worden toegelaten op basis van die aanwezige wederkerigheid. En bij geen wederkerigheid dan ook geen stageplaatsen.

Je bent via een vrijwilligersovereenkomst werkzaam voor Komp u ter hulp (eigenlijk meer voor jezelf).
En om aan die verzekeringseis te voldoen van de school ben je verzekerd via de Haagse Polis.
Daarnaast hebben we zelf ook nog een WA verzekering.

Maar bar weinig MBO's in de randstad hebben een toelatingsbeleid waarbij het mogelijk is om van MBO-1 door te stromen naar niveau 3 of zelfs 4.
Albeda-Zadkine, De helden van techniek, bieden je wel die mogelijkheid.

En hieronder een voorbeeld van een op te bouwen website

Meer portfolio's

Maatschappelijke stages bij Komp u ter hulpICT-BBL-MBO-3-4 opleidingen en basis website template voor leerlingen en cursisten van Komp u ter hulp met geen of weinig ICT opleiding

Curriculum met een eigen website
Onze cursisten krijgen een heel curriculum af te werken.
De bedoeling is dat ze hun ervaringen en opgedane kennis, op een zich eigen te maken website plaatsen, om door te kunnen stromen naar werk of een hogere opleiding.
Bij voorkeur naar MBO-4 of HBO.
Er wordt streng op toegezien dat er niet van alles op wordt gecopy-paste, maar ze datgene wat op hun website staat ook daadwerkelijk beheersen inclusief de opbouw van hun site.
Komp u ter hulp staat boven alle domeinen als administrator.
Boven hun stand (kennis) leven via het curriculum van hun website wordt niet getolereerd en aangepast.
Bezoekers van die sites kunnen er dan ook van uit gaan, dat al het ge-etaleerde ook aan kennis aanwezig is.