Home


Home

English

Voortgang 

Het is veel theorie met veel praktijkopdrachten en het gaat 1 op 1.

Omdat alle onderdelen direct in de praktijk worden gebracht is het geen droge theorie en daarom erg goed te volgen.
   
Op dag 1 krijg je een technisch goed werkende computer die je gaat inrichten met Windows 10 Professional en andere software. 
Ook leer je wat partities zijn en hoe je na de installatie een image kan maken.
Terwijl  Windows 10 zich installeert wordt er uitleg gegeven over de onderdelen van het moederbord. 
Ook wordt er behandeld wat een router doet, hoe die te benaderen en hoe SSID en Wifi-wachtwoord in te stellen.
 
De 2e dag ga je een pc uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Ook wordt je geacht te weten wat de functie van elk onderdeel is.

Vervolgens worden de routerinstellingen behandeld en ga je met het MAC-nr en Ip adres via het netwerk met een Wake On Lan (WOL) tool op afstand een computer opstarten. 

Vanaf dag 3 of 4 kan je al met de opbouw van je website beginnen, welke door jezelf wordt aangepast, naargelang je vorderingen.

SBB Beroepsonderwijs bedrijfsleven
Stichting Komp u ter Hulp (100092331) (certificaat)

ICT

ICT-beheerder (25189) (Niveau 4


Certificaat (Dutch) Komp u ter hulp (voorbeeld)
Met rapportcijfers voor de onderdelen op MBO-2-3-4-(5) niveau
Progress.


It is a lot of theory with many practical assignments and it goes 1 to 1. 
Because all parts are directly put into practice, it is not a dry theory and therefore very easy to follow.

On day 1 you will get a technically well-functioning computer that you will set up with Windows 10 Professional and other software. 
You will also learn what partitions are and how to create an image after installation.
While Windows 10 is installing, an explanation is given about the parts of the motherboard.  
It also discusses what a router does, how to access it, and how to set SSID and Wi-Fi password.

The 2nd day you are going to
disassembled a PC and put it back together. 
You will also be asked to know what the function of each component is, after which the router settings will be dealt with and you will use the MAC number and IP address to start a computer remotely via the network using a Wake On Lan (WOL) tool. 

From day 3 or 4, you can already start building your website, which will be adapted by yourself according to your progress.

You will receive a certificate showing which parts you have had. For each part you will receive a rating.
Although it is not an official school diploma, it gives an employer, or a school with a higher education, a good insight into your skills.


Certificate (English) Komp u ter hulp (example)