Home

 

Wajongers, Cursisten en  Stagiaires hebben allemaal baat bij Komp u ter hulp

 Competentie overzichten.

Komp u ter hulp heeft een unieke aanpak en is in staat elke gemotiveerde jongere die een beetje logisch na kan denken op te leiden naar ICT MBO-5 niveau met de te behandelen lesstof.

Wil je liever direct naar werk, dan kan je het beste Comptia A+ volgen, mits je Engels goed tot zeer goed is.UWV scholingstrajecten

Hoewel er door het UWV vaak en baangarantie wordt geist, blijkt het voldoende te zijn als je aan kan tonen dat je een opleiding voor een kansrijk beroep gaat volgen.
Dat is dan ook met ICT beheer het geval
Meer informatie....
En het is niet alleen maar ICT

Het verblijf bij Komp u ter hulp is n doorlopende assertiviteitscursus.
Waarmee niet alleen de kennis en de inhoud van de zelf opgebouwde websites (portfolio's) toeneemt, maar ook het zelfvertrouwen en de maatschappelijke weerbaarheid. 
Alles komt aan bod als daar interesse in is.
Loopbaanplanning, huis huren of kopen, met alle daarbij behorende aspecten. 
Financiering, problemen in kaart brengen en oplossen, dossieropbouw en je niet meer de kaas van het brood laten eten.
En ook begeleiding van de maatschappelijke stages van jong tot oud, zorgt voor meer verantwoordelijkheidsgevoel en komt de hulpvaardigheid ten goede. 
We zorgen er voor dat ze weer mee doen, na een (soms) lange periode van sociale armoede en uitsluiting.

Inti  Wajonger 21 jaar

    
Inti is een Wajonger zonder enige schoolkwalificatie.
En was ook be(ver)oordeeld met "geen arbeidsvermogen" dat door interventie van Komp u ter hulp, middels een wijzigingsformulier Wajong en herbeoordeling, werd omgezet in wl arbeidsvermogen.
Hij is na het volgen van het curriculum toegelaten met een EVC en zijn cijferlijst in september 2017 voor BBL-ICT-MBO-4 van het Techniek-College (Zadkine/Albeda) in Rotterdam.

Zie de bevestiging van zijn toelating.

Hij heeft een (onbetaalde) BBL baan met een vrijwilligersovereenkomst bij Komp u ter hulp.
En krijgt vanuit de stichting extra begeleiding voor maatschappijleer en Nederlands


Brent 16 jaar van speciaal onderwijs, Pleysierschool, in 1 jaar van MBO-1 naar MBO-4
3 5 jaar overslaan bij Zadkine-Albeda


Met sept 2016 van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari 2017 naar MBO-4

 

De door ons opgeleide vrouwen in ICT zijn onverslaanbaar!

Cheska een Phillipijnse (20) die overal buiten viel.
Met 4 maanden effectieve training.

4 jaar MBO overslaan en toelaatbaar voor  HBO Business IT en Management

Toelating, studentnr, rooster en boekenlijst HBO Roterdam

Helen (UWV scholingsvoucher)
Was werkloos, ondanks haar  Havo-5 en 8 jaar administratieve werkervaring.
Dat is tegenwoordig een ruim beroep.
Oftewel: veel aanbod voor een beroep dat steeds meer geautomatiseerd wordt.

In 4 maanden om- en bijgeschoold, middels een UWV scholingsvoucher, naar ICT beheer MBO-3-4 niveau 

Heeft zich uitgebreide kennis van IT-beheer eigen gemaakt, en is tevens in staat om administratieve werkzaamheden te verrichten (SAP en BAS)

Ze vond werk
via qiss-it  
En heeft inmiddels de migratie voor de FNV naar Windows 10 afgerond
Werkt momenteel bij een servicedesk waar 26 verschillende bedrijven klant zijn.

Met een vaste aanstelling.

Helen-it.nl
Martina Wajonger 23 jaar

Comptia A+ certificatie. Mede dankzij Ingrid van Engelshoven wethouder onderwijs Den Haag

 

Lisa stage ICT MBO-4 Techniek College

 


Charlotte Wajonger 25 jaar


 

https://www.cheska-ict.nl/who%20am%20i/who_am7.gif

   

Maar ook de mannen laten zich niet onbetuigd

Pieter Wajonger 23 jaar

 

 

Devin Wajonger 21 jaar

 

 
Shaun's website (15 jaar) na 3 dagen stage
__________________________

 Cursisten stagiaires
 


2 jaar MBO 3 en 4 overslaan voor ROC Leiden stagiaires


komp vangnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helen bladwijzer

 

brent bladwijzer

 

inti

cheska

Zahra