Home

English


Nuffic diploma ontmoedigings waarderingsbeleid geeft vluchtelingen en overige niet Europese studenten zo goed als geen kans in het hoger onderwijs.
Als het gaat om het waarderen van de diploma’s van statushouders of andere buitenlandse studenten, voor aansluiting op de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs, hebben ze bij die Nuffic niks te zoeken
.       
Vergeet die Nuffic dan ook, en ga naar de Belgische Naric voor die diplomawaardering. 

 

Wat moet ik doen?
Je gaat naar de Naric om een diplomawaardering aan te vragen.
Als ze dat waarderen op 2e graad secundair onderwijs, dan is dat gelijk aan Havo-5 en ben je toelaatbaar voor HBO. 
(mirror)
De Nuffic is ondergeschikt/gelijkwaardig aan de Naric en daarom zal een HBO dat moeten accepteren.
Om discussie te vermijden kan je de studenteninschrijving dat bewijs laten zien van de eigen website van de Nuffic (mirror)

Ze kunnen je wel wijs proberen te maken dat je geld oplevert, maar je bent als buitenlandse student echt niet te benijden hier in NL.
Vluchtelingen die hier een HBO opleiding willen (ver)volgen, lopen al direct stuk op de admission requirements van TOEFL voor de Engelstalige opleidingen, en op NT2 voor de Nederlandstalige.
Punt van zorg (en ergernis) is, dat het advies van de Nuffic voor een buitenlands diploma, van landen die niet op de Lissabon-lijst * staan, steevast 1 of 2 gradaties lager uitvalt dan je zou mogen verwachten. Alsof die landen gestraft moeten worden omdat ze buiten dat clubje vallen. Waarbij dan de vraag opborrelt, of die landen niet mee wilden doen of bewust buiten de deur zijn gehouden, door ze niet uit nodigen voor die conferentie.
 
* Mirror

En als je dan ook ziet hoe ze die waarderingen beargumenteren, dan lijkt het wel of ze dat doen met een snuif coke in hun neus. 
Misschien moeten we het voortaan maar de Snuffic noemen.

"Omdat het high school curriculum in de Filipijnen voor iedereen hetzelfde is, betekent dit dat alle leerlingen dezelfde leeruitkomsten bereiken, ongeacht de cijfers die ze behaald hebben." 

Lees die zin nog eens goed. Dat kan geen weldenkend mens verzinnen. Dan spoor je toch echt niet. Of je nu een gemiddelde van een 4 of een 8 op je cijferlijst hebt, doet bij die sNuffic dan ook niet ter zake. Ze hebben 69 landenmodules maar niet van de Filipijnen en hetzelfde curriculum voor elk kind klopt ook niet. Ook daar hebben ze een pakket, met verplichte- en keuzevakken, net als hier op de Havo. 

Zo mag je al blij zijn als je voor een vergelijkbaar highschool diploma een magere vmbo-t waardering krijgt. Terwijl de Naric (de Belgische, meer degelijke Nuffic) dat op 2e graad Algemeen Secundair Onderwijs waardeert, en dat komt in hun tabel weer overeen met Havo-5. ( mirror)

En dat maakt je dan ook toelaatbaar voor het HBO. De Nuffic geeft niet
rechtsgeldige adviezen
waar je niet tegen in beroep kan. 
Terwijl de Naric ministeriële besluiten afgeeft waar je tot aan hun Raad van State in beroep kan. En die daarom ook veel degelijker onderbouwd zijn.
Aanvraag indienen.

Je kan je dan ook afvragen hoe het mogelijk is dat de afdeling onderwijsvergelijking van Nuffic, die is aangewezen als Enic-Naric-centrum,voor Nederland, zo'n verschil maakt in diplomawaardering. Dat de Nuffic een Fillipijns High school diploma op VMBO-t zet en de Naric, waar de Nuffic eigenlijk onder valt, dat onder 2e graad secundair onderwijs schaart, wat overeenkomt met Havo-5.  
Meer info..  
(mirror)

Nuffic rekent 148,83 euro voor een dubieus advies en de Naric voor een , bekrachtigd met een handtekening en een stempel van de gemachtigde ambtenaar.
En dat kost 90 euro.


Maak dan ook niet de fout om een Nuffic advies te vragen, want die te lage waardering wordt geregistreerd en blijft je achtervolgen. En je moet voorkomen dat een HBO zelf een Nuffic advies aanvraagt want dan wordt die te lage waardering alsnog geregistreerd
Je moet het HBO duidelijk maken dat die Nuffic zich niet wil conformeren met het beleid van het Enic-Naric-centrum en zich ontrekt aan elke rechtsgang.
Het komt er op neer dat je die informatie uitprint
(mirror) en inlevert met dat Naric besluit wat je krijgt.

De hele ellende is in 2003/2004 begonnen toen de Nuffic bedolven werd onder aangespannen rechtszaken van studenten en ze de "slimmigheid" uitgehaald hebben om hun besluiten om te zetten in adviezen om dat daar geen beroep tegen mogelijk is.

De Nuffic zegt onder de Algemene Wet Bestuur (AWB) te ressorteren.
Echter zoals al aangegeven nemen en geven ze geen besluiten, maar geven ze slechts adviezen af. En men kan volgens die AWB, de Nuffic niet in rechte aanspreken, omdat men niet tegen een advies in beroep kan. Waarmee in wezen de wetteloosheid van die Nuffic is aangetoond. (Opmerking van de Nationale Ombudsman)

Nuffic verdedigd zich door te stellen, dat hogescholen de vrijheid zouden hebben om een advies naast zich neer te leggen, terwijl de Nuffic, en rechters, heel goed weten dat daar nauwelijks vanaf wordt geweken.
Hogescholen hebben zelf geen afdeling diplomawaardering. En waarom zouden ze ook, als het ministerie die Nuffic heeft aangewezen voor die waarderingen.

Naric Vlaanderen beoordeelt buitenlandse diploma’s op gelijkwaardigheid voor opleidingen van middelbare scholen en is gelieerd aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Het is uitermate vreemd dat we hebben moeten constateren, dat elke opleiding van een hogeschool of universiteit geaccrediteerd dient te worden door NVAO, maar een rechtsgeldig besluit van de daaraan gelieerde Naric als niet ter zake doende wordt genegeerd omdat de studenteninschrijvingen van de hogescholen alleen maar het Nuffic advies als bindend zien.

Maar je kan je ook nergens wat van aan trekken en bij het CBHO een procedure beginnen zodat je over ze heen walst. Dat doen ze tenslotte met jou ook.

4 jaar SNuffic MBO-4 overslaan en toelaatbaar voor  HBO Business IT en ManagementToelating en boekenlijst HBO Rotterdam

*-----
In allerlei procedures aangaande de Nuffic, wordt de werkwijze toegelicht als zijnde een weerspiegeling van wat als good practices wordt beschouwd. Nu staat dat prachtig op papier, maar wij kunnen er niets mee. Ook het regelmatig verwijzen naar de goede reputatie is voor ons nietszeggend. Onderbouwen is in onze visie, laten zien (rapport, onderzoeken, naslagwerk, etc.) waarop men dat baseert. De Nuffic hanteert een globale vergelijking op grond van het algemene onderwijspeil. Waarbij de Nuffic zich onttrekt aan enige aansprakelijkheid en is in dat verband onschendbaar. En als het zo uitkomt, heilig wordt verklaard door de diverse ministeries, instanties, etc. Er is geen orgaan dat de Nuffic controleert, laat staan corrigeert.

Er is een bezwaarprocedure, maar deze wordt intern afgehandeld. Als men het niet eens is met de interne afhandeling van het bezwaar, dan is er geen beroepsprocedure mogelijk.
Nu de vraag, wat is de waarde van een diplomawaardering van de Nuffic als deze zich kan onttrekken aan aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. De monopoliepositie van de Nuffic is bijzonder te noemen. Zelfs de rechtelijke macht wil en kan geen oordeel geven over de juistheid van een waardering door de Nuffic. Met andere woorden, de buitenlandse diplomahouders zijn overgeleverd aan de Nuffic welke deze groep een waardering overhandigen en daar moeten zij het maar mee doen.

Nergens kan men een onpartijdig oordeel vragen of de waardering op juistheid berust. Het lijkt erop dat de Nuffic, en ook alleen de Nuffic, de expertise heeft om een oordeel te verbinden met betrekking tot de waarde van een buitenlands diploma.
*----
*Bron: http://www.filippijnen.org/

 

Komp u ter hulp op het Filippijnen forum

Bron: Telegraaf

 


Nederlandse taallessen

  

  

Contact

Rutte:
"
Nieuwkomers hebben zich altijd moeten aanpassen, en altijd te maken gehad met vooroordelen en discriminatie. Je moet je invechten."

Dat moet dan maar!


Komp u ter hulp is een non profit organisatie en opgericht om jongeren in zeer korte tijd op te leiden en voor te bereiden op een carrière in de ICT. Om daarmee de waanzin van het veel te lange (opgerekte) leertraject van VMBO en MBO een halt toe te roepen. Je moet de intentie hebben om met het inschatten van je mogelijkheden dat, in zo'n kort mogelijke tijd, eigen te willen maken. Na 500 uur moet je toch al  behoorlijk met je (ICT) handen uit de voeten kunnen.