Home

Mobile phone & Tablet

 
Nieuwe VMBO profielen maken nog geen eind aan het overbodig geworden MBO-2 en 3

En dat kost de ouders 25.000 euro meer dan nodig, omdat hun kind 5 jaar later gaat werken
Plus nog eens 55.000 euro aan belastinggeld

VMBOers blijven bij voorbaat geselecteerd op het maximale verdienmodel van het MBO.
vanwege "kansarme" jongeren met ouders die niet zo stevig in hun schoenen staan.
Die scholen blijken met
hun discriminerende adviezen daar zelf debet aan te zijn.

VMBO profiel vanaf 2016, dient de startkwalificatie te worden. (voorheen MBO-2)
Maar ook zonder de juiste diploma's kan je door naar MBO-4 of HBO


TrouwEn wederom blijkt het onderwijs de ouders met de Cito toets op het verkeerde been te zetten.

De nieuwe opzet van het vmbo start in schooljaar 2016-2017. 
Vanaf dat moment kiezen vmbo-leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg 1 profiel, aangevuld met beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen kunnen kiezen uit 10 profielen en stellen daarna zelf een verdiepend, verbredend, of profieloverstijgend programma samen. De profielen zijn samen met docenten vmbo en mbo opgesteld en afgestemd met brancheorganisaties. De ministerraad heeft in dec. 2014 ingestemd met een wetsvoorstel dat het systeem van profielen en beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo regelt.

De 10 profielen zijn:

 • Economie en ondernemen
 • Horeca, bakkerij en recreatie
 • Zorg en welzijn
 • Groen
 • Maritiem en techniek
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Produceren, installeren en energie
 • Mobiliteit en transport
 • Media, vormgeving en ICT (MVI)
 • Dienstverlening en producten

Voor ons gaat het dan om Media, vormgeving en ICT (MVI) en daar zal toch nog wel even aan getrokken moeten worden. 
Eigenlijk wordt op deze manier de LTS nieuw leven ingeblazen, En gezien de vaardigheden die ze zich eigen dienen te maken, zouden MBO-2 en 3 geschrapt kunnen worden, omdat die niks meer toe te voegen hebben. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de lesstof die dan op het VMBO
gegeven zou moeten worden voor netwerkbeheer.  
Het is een flinke stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet.
Er zit namelijk nog steeds een fikse adder onder het gras. Want leerlingen worden nog steeds verplicht een startkwalificatie te halen op minimaal MBO-2 niveau. 
En daardoor moet u alsnog uw kind uitleveren aan het MBO met dat huidige lage niveau. Wat het MBO weer budget oplevert. Verbetering op korte termijn zit er zo te zien dan ook niet in.
Als VMBO profiel dan de nieuwe LTS wordt, dan is de logische aansluiting MBO-4 als MTS. 
Alles wat daar tussen hangt kan opgedoekt worden, wegens geen meerwaarde voor de leerling.
Als we dan HBO als HTS zien, dan zijn we weer terug op het succesvolle niveau van vroegŕh.
Vervolgens dient dat VMBO (LTS) de norm voor de startkwalificatie te worden. 
Hoe ze dat oplossen met de bekostiging en/of de studiefinanciering tussen 16 en 18 jaar op MBO-4 (MTS) is het probleem van OCW. 
Daar hoeven de ouders en de leerlingen niet onder te lijden.

Gezien de lesstof voor VMI zijn er dan ook weer praktijklokalen nodig. Maar we zien de bui al hangen en dan komen ze waarschijnlijk niet verder als dat wat er op MBO 2 en 3 gegeven wordt. 
En dat is op een laptopje en virtuele server 2003 installeren, dat sinds juli 2010 niet meer wordt ondersteund door Microsoft. Maar we hebben nog de inrichting van een  leerwerkbedrijf in de aanbieding dat met 1 maand weer operationeel kan zijn.
VMBO's zullen zich toch moeten aanpassen. Ook met apparatuur en lesstof.

Terwijl er in die lesstof nog maar heel weinig verschil zit tussen VMBO Kader, GL en TL, wordt er waarschijnlijk nog steeds ingeschat, hoe de ouders zouden reageren als hun kind later slechts naar MBO-2 of 3 mag doorstromen en niet direct naar MBO-4.

Van redelijk ontwikkelde (mondige) ouders wordt het kind in VMBO-t gezet, zodat die direct kan doorstromen naar MBO-4. Iets mindere goden als ouders, zien hun kind 3 jaar langer gegijzeld worden voor het budget in MBO-3.
Hoe mondiger de ouders worden ingeschat, hoe hoger het kind wordt ingeschaald.
Basisscholen proberen dan ook met iq testen zich daar enigszins tegen te wapenen.

En de ouders die geen weet hebben hoe het allemaal werkt of gewoon niet serieus worden genomen, zien hun kinderen veelal in VMBO-b, en vervolgens in het lange traject van
MBO-2-3-4 verdwijnen,
Die leerlingen geven er dan ook snel de brui aan, en dat verklaart gelijk de hoge uitval.
Die zijn terecht van mening dat ze met dat MBO-2 en 3 de boom in kunnen, wanneer ze dat hele traject moeten volgen van MBO-2 t/m 4. Zodat ze pas met 25 jaar naar het HBO door kunnen stromen. Dan zijn ze zowat 30 als ze daar vanaf komen. No way.
 
Hopelijk veranderd er eens iets structureels op dat VMBO. Zoals het nu gaat kunnen we elke keer van onderaf opnieuw beginnen, want de huidige leerlingen weten net als onze MBO-2 en 3 stagiaires echt
helemaal niets. Dat MBOers na hun stage bij ons direct 2 jaar over mogen slaan zou ook al een teken aan de wand moeten zijn.Het schema "op papier" suggereert veel meer, dan dat er in werkelijkheid mogelijk is.
Dat blijkt wel uit het aangepaste praktijkvoorbeeld waar duidelijk te zien is, dat kader en gemengd, zeker hier in Den Haag, Leiden, Zoetermeer etc. beknot worden in de doorstroming naar MBO-4. Terwijl het MBO zelf ook wel weet dat het niveau van de opleidingen niet toereikend is. 
Hier in Den Haag en omstreken worden de MBO-1 leerlingen door Mondriaan, niet echt op hun kwaliteiten beoordeeld door ze niet hoger in te schalen dan MBO-2, terwijl andere MBO's wel mogelijkheden hebben om ze in te laten stromen in MBO-3 en zelfs 4.
Om  MBO-1 jongeren in een zo hoog mogelijk niveau in te laten stromen, laten we ze ook een Website als portfolio maken om zichzelf "in de markt te zetten". Opzet is ze op jonge leeftijd naar werk te begeleiden en/of in te laten stromen in MBO-4.
Zoals Brent die bij Albeda kon doorstromen naar de 2e klas MBO-3 en in hetzelfde jaar al doorging naar MBO-4

Doorstroom uitwerking in de praktijk


Nu maar hopen dat ze geen MBO-5 gaan optuigen

3-5 jaar langer vasthouden dan nodig op MBO-2 en 3, is een goudmijn voor die MBO’s.
In wezen voor die hele sub-economie die OCW blijkt te vertegenwoordigen.

En dan nog het feit dat het kind 3-5 jaar later gaat werken en de ouders al die tijd de onderhoudskosten moeten betalen.
We houden het op 4.000 euro per jaar voor kleding, eten etc. 
Maar over het algemeen is het veel meer, dan als hieronder aangegeven.
Wat het helaas nog triester maakt.

En het is dan ook bijzonder wrang om te moeten constateren dat juist de gezinnen die het toch al zo moeilijk hebben en het minste te besteden, met de meeste (onnodige) kosten worden geconfronteerd.

Het zijn dan ook niet alleen die 25.000 euro's die door de ouders moeten worden opgehoest.
Via belastingen betaalt de burger voor MBO-2 zo'n 9.500 en voor MBO-3 ook nog eens die 11.800 per jaar om dat OCW en die MBO scholen zelf overeind te houden.
Hoewel dat overeind houden nu ook niet echt blijkt te lukken.
Het totale kostenplaatje voor die nutteloze leerweg komt dan op zo'n 80.000 euro.
Maar zolang niemand het overzicht heeft, en ook dat besef niet door wil/mag dringen, gebeurt er dan ook niets. Dus bij deze.
 
Het is dan ook aan te bevelen om die docenten van het huidige ICT-MBO-2 en 3 op dat VMBO te plaatsen in dat MVI profiel, en dat ICT-MBO-2 en 3 op te heffen.


Je gaat normaliter met 16-17 jaar naar het MBO en dan kan je met 20-21 naar het HBO. Maar we hebben het meegemaakt dat een 21 jarige nog in de 2e klas van MBO-2 zat. Die moet je daar helemaal niet meer willen zien. Dan ben je echt bezig om die uit te melken voor het budget. Die dien je voor te bereiden op de 21 plus test  voor HBO Business, IT en management.  Wat we tijdens zijn stage periode bij ons dan ook gedaan hebben. En die is toegelaten tot het HBO. 
Er zal wel geween ende tandengeknars zijn geweest op die "school".
We krijgen dan ook, heel vreemd, geen stagiaires meer van ze aangeboden.

De conclusie is dan ook, dat er een aantal MBO scholen hun maatschappelijke taak, schromelijk verwaarlozen. Alleen maar om de eigen toko overeind te kunnen houden.
Als wij in staat zijn om zelfs een Wajonger te katapulteren naar dat niveau dan kan je zeker een (on)behoorlijk aantal vraagtekens zetten bij een aantal ICT-MBO opleidingen.

Het probleem speelt vooral in de steden met die monster MBO scholen, (en) daar waar er maar nauwelijks genoeg leerlingen zijn om de school draaiende te houden. Want daar lijkt het belang van de school te prevaleren, boven dat van de leerling.  
Het gaat met name om de ICT opleidingen, want daar is geen referentiekader voor (?)

 
Dat kan korter

Profiel MVI  Media Vormgeving en ICT

Leerwegen in het VMBO

De vier VMBO leerwegen

Een leerweg in het VMBO geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het VMBO:

 • Basisberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg ‘VMBO-basis’ genoemd
 • Kaderberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg ‘VMBO-kader’ genoemd
 • Gemengde leerweg, soms ‘VMBO-gl’ genoemd
 • Theoretische leerweg, meestal ‘VMBO T’ genoemd of ‘VMBO TL’

Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis)
De basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis of VMBO BB) bereidt je voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we  het leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met het leerwerktraject kun je een MBO-opleiding op niveau 2 volgen, zolang deze in het verlengde ligt van je VMBO-leerweg. Is dat niet het geval, dan kan het MBO nadere eisen stellen voor je toelating. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader)
De kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader of VMBO KB) richt zich op de praktijk en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.

Gemengde leerweg (VMBO gl)
De gemengde leerweg (VMBO-gl of VMBO GL) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Met een diploma van de gemengde leerweg kun je naar het HAVO.

Theoretische leerweg (VMBO tl)
De theoretische leerweg (VMBO-tl of VMBO TL) is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je ook naar het HAVO. De TL kent vier profielen met een vakkenpakket dat voor een groot deel vaststaat.

Van leerwegkeuze naar profielkeuze
Voordat  ze door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten leerlingen nóg een keuze maken. Deze keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Het gaat hier om de profielkeuze. Er zijn tien profielen: Economie &ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg & welzijn, Dienstverlening & producten, Groen, Bouwen, wonen, interieur, Produceren, installeren, energie, Mobiliteit & transport, Media, vormgeving en ict, Maritiem en techniek. Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s bieden aansluiting op opleidingen in het MBO.
 

Geen verschil tussen niveau KB en GL 
MBO-3 is over het algemeen het maximaal haalbare in de praktijk

In de VMBO modules 1 t/m 12 ziet u dat er tussen de niveaus nagenoeg geen verschil zit, en het daarom ook vreemd is dat die leerlingen toch 3 jaar MBO-3 moeten volgen.  
Eigenlijk moet gewoon de LTS terugkomen.
Want
vroegŕh  ging je met 13-14 jaar naar de LTS (lagere technische school, ambachtschool) en was je met 15-16 jaar een gediplomeerd leerling timmerman, schilder, metaalbewerker, etc.
En dan ging je werken. Tot je 23e deed je dan 7-8 jaar werkervaring op en volgde naast je werk, ’s avonds de MTS en HTS (middelbare en hogere technische school)

Met 23 jaar had je dan genoeg geld om een huis in te richten, en daar was geen enkele lening voor nodig. Nu komen ze met 23 jaar van school en dan hebben en kunnen ze helemaal niets.

MVI profiel

Kern MVI versie 1

Modulen

Profiel MVI versie 1

Keuzevakken

Keuzevak 1 3D vormgeving en realisatie MVI versie 1

Keuzevak 2 Idee ontwikkeling MVI versie 1

Keuzevak 3 Netwerkbeheer MVI versie 1

Keuzevak 4 Printmedia productie MVI versie 1

Keuzevak 5 Tekenen, schilderen en illustreren MVI versie 1

Keuzevak 6 Game design MVI versie 1

Keuzevak 7 Fotografie MVI versie 1

Keuzevak 8 Licht, geluid en decor MVI versie 1

Keuzevak 9 Applicatieontwikkeling MVI versie 1

Keuzevak 10 Digitale beveiliging MVI versie 1

Keuzevak 11 Sign MVI versie 1

Keuzevak 12 Vormgeven & typografie MVI versie 1

 

  Netwerkaanleg

   

 

 

Zie ook: 


Met MBO-1 direct doorstromen naar ICT-MBO-3 of 4 kan ookNederlands Vlaamse Accreditatie Commissie (NVAO) buitenspel gezet


Nuffic diploma ontmoedigings waarderingsbeleid geeft vluchteling zo goed als geen kans in het hoger onderwijs

Meer on(der)wijs nieuws

Studenten worden misbruikt als staatsho(e)rigen en ze moeten er zelf nog voor betalen ook

Leen heer/dame stelsel

Zeg het maar! Waar wil je heen?
Meer kans op werk met je eigen digitale portfolio.
Maak gebruik van de UWV scholingsvoucher.

vmbo vagevuur

Meer…..

 

Wie of wat is Komp u ter hulp?
Komp u ter hulp is een non profit organisatie en opgericht om jongeren in zeer korte tijd op te leiden en voor te bereiden op een carričre in de ICT. Om daarmee de waanzin van het veel te lange (opgerekte) leertraject van VMBO en MBO een halt toe te roepen. Je moet de intentie hebben om met het inschatten van je mogelijkheden dat, in zo'n kort mogelijke tijd, eigen te willen maken. Na 500 uur moet je toch al  behoorlijk met je (ICT) handen uit de voeten kunnen. En als je er geen aanleg voor blijkt te hebben, en ook niet gemotiveerd genoeg blijkt te zijn dan schoppen we je er al  binnen een week uit. Misschien haal je de middag niet eens. Take it or leave us.

PC inrichting en verkoop

Diplomawaardering MBO-2 (Colo)


Vervangende leerplicht

Windows 10 direct upgraden


Verkorte ICT opleidingen zonder vooropleidingseis
Computer verkoop en herstel


Bij Komp u ter hulp kan je in korte tijd op MBO-2, 3 niveau komen en zelfs door naar MBO-4 en HBO-ICT.  
De opleiding CompTia-A+ Essentials komt officieel overeen met MBO-2. (startkwalificatie) En met het 2e deel Applications  zit je op MBO-3 niveau. 
Komp u ter hulp is door Ecabo erkend als leerwerkbedrijf voor MBO-2, 3 en 4 
Je leert computers in te richten, te onderhouden en te herstellen. Zo zou je dan zelfs als zelfstandig computerdokter kunnen werken. En zo moeilijk is het allemaal niet. Denk nou niet direct, dat is te hoog gegrepen voor mij, want dankzij de 1 op 1 begeleiding, kan je al met 10 lesdagen computers inrichten en herstellen. Verder wordt je al een behoorlijk eind op weg geholpen met Server 2008 en Server 2012.Met de Amerikaanse opleiding CompTIA A+ kan je jezelf in het Nederlands voorbereiden op de Engelstalige examens voor de onderdelen Essentials (MBO-2) en Applications ( MBO-3). Je kan daarmee op een hoger niveau (terug) instromen in het MBO. Met die 2 CompTIA certificaten kan je ook gaan werken en mag je gelijk door voor Microsoft System Administrator. CompTIA A+ staat in Amerika garant voor 64.000 dollar per jaar. 51.000 euro. 1,5 keer modaal. 
Ben je 20 jaar of ouder, dan kan je jezelf ook voorbereiden op de 21plus test voor het HBO.
Ook voor meiden/vrouwen is het goed te doen.Naargelang je aanwezige kennis, en wat je wil (21+) kan je een traject volgen van 3,6, 9 of 12 maanden. Je kan met de dag instromen.
Zelfs zonder enige ICT kennis kan je in 3-6 maanden op een behoorlijk niveau komen.Het is dé manier om te ontsnappen uit een uitzichtloze situatie.De rustige setting met maximaal 12 jongeren per locatie, en de 1 op 1 begeleiding zorgen er voor, dat het ook voor thuiszitters en autisten goed te doen is. Het brengt structuur en rust. Ook voor de ouders, want lesuitval kennen we niet en ze zijn 32 uur per week onder de pannen.
Van maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 en vrijdags van 9.00 tot 13.00 uur.

Kosten

De Stichting Komp u ter hulp heeft een scholingsovereenkomst met het UWV en is een erkend leerbedrijf voor MBO-2, 3 en 4.
Voor het onderwijs geldt een BTW vrijstelling.Stagiaires kunnen na hun stage 2 jaar MBO overslaan. Dat scheelt dan 2 jaar lesgeld van 1.131 euro voor dat MBO en 2 jaar boeken van 450 euro, plus 2 jaar van je leven. Daarnaast brengen ze ook nog cursusgeld in rekening voor licenties en allerlei andere zaken.

Meer info en tarieven

Een vooropleiding is niet noodzakelijk. Wel wordt er van je verwacht dat je het Nederlands, Engels en rekenen naar behoren beheerst.
Eventueel kan je ook nog Engelse (bij)les krijgen.

Zie de website op een normale computer voor meer informatie.

Contactgegevens
Adres Piet Heinstraat 42
Postcode  plaats 2518 CJ Den Haag
Telefoon
E mail
Ton Mertens mob.
070-212.70.93
komputerhulp@ziggo.nl
0627-450.164
Computerherstel, reparatie, herinrichting.
Voordelige computers met Windows 7 Professional met de mogelijkheid te upgraden naar Windows 10.
Inclusief Office 2010 Home & Business.
Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote.
Curriculum (lesstof)
Theory
Comptia A+ curriculum  Essentials
Comptia A+ curriculum Applications
 
Additions Comp-Tia
American electricity system, plugs
Electricity. Difference between the U.S. and the Dutch system. 
And u = i x r
Motherboard components overview
MS DOS course
Upgrading CPU & BIOS
IPv6 Manual and test
Generations computers (development)
Binaries
Memory in Windows 
Internal memory SD-DDR1-2-3 overview
Raid 1-5 & SCSI technology
Management take over
Diskmanagement partitions
BurnInTest
Creating a bootable Windows 8 USB stick 32 & 64 bits
Removing € 100 ($100) ransomvirus
Practice lessons Komp u ter hulp
Classification lesson folder
Configurating and installing a harddisk
Basic XP installation hard- and software
Delete unnecessary files in W10-W8-W7-XP
HP Install Network Printer W10-W8-W7-XP
Making a networkcable
Drivers, extracting setup files 
Basic Windows 7 installation
Troubleshooting; broadcast missed, does not work (Silverlight)
Images with Macrium reflect
Convert GPT disk to NTFS
Convert Dynamic Disk to Basic Disk without Data Loss
Testing harddisks
Create image, cloning harddisks and manually copy
Modem, Router, Hub, Setting Wifi access key
Clean image on thin client installation & managing administrator settings
XP thin clients and staedy state and doc's to D
Documents on E (copy in the cloud)
Win 7 thin clients and returnil. Doc's on D
Win7 with XP mode
Ubuntu with Win7 transformation pack
Ubuntu thin clients
Creating a website in HTML-4
Transfer E-mail
Outlook Express mailfolders (XP) to Thunderbird. 
Windows mail to Live mail. Vista to Win7
Copying an installed program to an other machine, without Setup. Adjusting startmenu and the registry
Switches, rendering, renderfarms

Server 2012, exchange mailserver
Creating room for 1 Server and 2 users (employees, cals)
Installing Server 2012
Raid drivers, difference between Seagate and Hitachi disks
Installing Active Directory, DNS and DHCP to Create a Windows Server 2012 Domain Controller
Adding Windows 7 Computers to a Windows Server 2012 Domain
Installing Office 2013 ( Outlook)
Setup Exchange mailserver 2013
Configuring Outlook 2013 on Server and communicating with 2 users
Enable Multiple RDP Sessions in Windows 2012
Setup Remote Desktop Services. Server and Windows 7
Using VNC, Teamviewer
Wakeup On Lan (WOL). Server and domaincomputers.
Router configuration. Port forwarding-triggering
Check whether a wake up lan computer really start, using internet-connected cameras
Bios settings Server, automatic start and shutdown
Automatically creating an image before the server goes down
Mirror, raid 1-5 
Raid configuration and Cryptolockers 
Basic and dynamic disks

En nog veel meer...