Home

De krokodillentranen van Bussemaker.
Over de kansenongelijkheid in het onderwijs.

En wie is er nou mede debet aan die kansenongelijkheid?
  
Te lage schooladviezen zonder Cito toets benadelen 15.000-16.000 kinderen.

61 procent basisscholen gaf lager schooladvies dan eerdere jaren


"Er zijn jaarlijks toch tussen de 15.000 en 16.000 bijstellingen"

En die ellende had voorkomen kunnen worden als Jet Bussemaker zich er niet mee bemoeid had.
Vroeger had je eerst de Cito toets en daarna het schooldavies.
Maar Jet moest dat zonodig omdraaien en daarmee werd ook Girslday de nek omgedraaid.

Sinds zes jaar wordt de eindtoets later in het jaar afgenomen en geldt deze als een soort second opinion bij het schooladvies.
Wanneer een kind op de toets hoger scoort dan het schooladvies, moet de school haar advies heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen.
Maar vanwege de vervallen eindtoets zitten er nu duizenden jongeren in een te laag niveau.

We hebben VMBO-B, GL en T
Met B mag je naar MBO-2
Met K/GL naar MBO-3 
Met T naar MBO 4 
Op het ogenblik maken mondige ouders uit naar welk niveau het kind gaat omdat de Cito toets achter het advies komt.
Als een kind een B advies krijgt, dan gaan de ouders de docenten intimideren en dan is het van: 
Wat is het probleem?
Nou rekenen en taal is helemaal niks.
Dat had u eerder moeten melden.
Maar wij zorgen wel voor bijles, want dat kunnen we makkelijk betalen.
Dus zet u hem maar in T, dan komt het wel goed.
En ouders die niet zo mondig zijn en die laag ingeschat worden, en hun kinderen dus ook, verdwijnen in B en mogen 5 jaar langer doen over die school voordat ze kunnen gaan werken, terwijl juist bij die gezinnen extra inkomen dringend gewenst is.
5 jaar langer kleding, eten etc, zeg 4.000 per jaar.
Met MBO-3 zijn ze 18 en dat is 3 jaar schoolgeld 1.150,- en boeken 450,- en een laptop is samen 5.000.
Totaal 25.000 meer kwijt dan met VMBO-t voordat ze kunnen gaan werken.
En het meest ergerlijke: dat gebleken is dat voor velen het schooladvies na de Cito toets naar boven moest worden bijgesteld

Het o
p te heffen MBO-2 en 3  kost de ouders 25.000 euro meer dan nodig, omdat hun kind 5 jaar later gaat werken.Maar je kan ook dat hele traject van VMBO, MBO-2 en 3 overslaan...
Met 8-12 weken opleiding bij Komp u ter hulp kan je gelijk naar MBO-4 of direct naar betaald werk.

V
MBOers worden bij voorbaat geselecteerd op het maximale verdienmodel van het MBO.
Vanwege "kansarme" jongeren met ouders die niet zo stevig in hun schoenen staan.
Die scholen blijken met
hun discriminerende adviezen daar zelf debet aan te zijn.


Trouw

VMBO leerwegen

Een leerweg in het VMBO geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het VMBO:

  • Basisberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg VMBO-basis genoemd
  • Kaderberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg VMBO-kader genoemd
  • Gemengde leerweg, soms VMBO-gl genoemd
  • Theoretische leerweg, meestal VMBO T genoemd of VMBO TL

Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis)
De basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis of VMBO BB) bereidt je voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we  het leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met het leerwerktraject kun je een MBO-opleiding op niveau 2 volgen, zolang deze in het verlengde ligt van je VMBO-leerweg. Is dat niet het geval, dan kan het MBO nadere eisen stellen voor je toelating. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader)
De kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader of VMBO KB) richt zich op de praktijk en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.

Gemengde leerweg (VMBO gl)
De gemengde leerweg (VMBO-gl of VMBO GL) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Met een diploma van de gemengde leerweg kun je naar het HAVO.

Theoretische leerweg (VMBO tl)
De theoretische leerweg (VMBO-tl of VMBO TL) is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je ook naar het HAVO. De TL kent vier profielen met een vakkenpakket dat voor een groot deel vaststaat.