Komp u ter hulp  Technische installaties en brandvoorzieningen. 

Brand Prins Hendrikstraat  20 mei 2011.

Toen geen slachtoffers, maar dat is meer geluk dan wijsheid.

Je hoeft je niet af te vragen óf een ramp als Grenfill Tower gebeurt. Maar wannéér het gebeurt. 
En zeker met die belachelijke brandvoorschriften die ze in Den Haag hanteren voor 140 jaar oude panden


     Grenfill tower

De gemeente mag hopen dat er niets gebeurt want dan hebben ze heel wat uit te leggen.
Net als Vimal Sarna van de Royal Borough of Kensington and Chelsea


IMG_0251   IMG_0316

Meer op regio 15  (spiegel)

Zie ook brand Elandstraat 2017 (spiegel) en brand schoolgebouw Tasmanstraat 2006

Reageren op dit artikel van 15 juni 2017 kan hier  en in 2011 kon het hier.

We hoefden in het door ons gehuurde pand Piet Heinstraat 42 - Elandstraat 17 zelf niets aan brandpreventie te doen en daar waren we het dus totaal  niet mee eens. 
Het wordt ook hoog tijd om dat nu maar eens per gemeenteverordening dwingend op te gaan leggen.
Als iemand zich wil vestigen in die ruim 100 jaar oude winkelpanden, dan kijkt men alleen maar of er, op enig moment, meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig zijn in zo'n pand. En indien dat niet het geval is, dan gelden er totaal geen eisen.
Dat moet anders. 
Een ieder die zich daar gaat vestigen zal dat toch door moeten geven aan de Kamer van Koophandel en dan laat men maar het bouwbesluit er op los.
Pas met een af te geven gebruiksvergunning van de brandweer mag men het in gebruik nemen.
Zo zou het eigenlijk moeten zijn.
Het bouwbesluit eist compartimering met 1/2 uur brandwerende wanden en deuren, gekoppelde elektrische rookmelders, brandblussers en brandhaspels. Goedkeuringsverklaring elektra van een erkende elektricien etc.
En als de huurder dat te duur vindt, dan blijft de verhuurder met een onverhuurbare ruimte zitten
Die zal het dus zelf moeten gaan doen, anders blijft het leeg staan.
Dat kan de gemeente met één pennenstreek op laten nemen in de gemeentelijke bouwverordening, wat ze niet doen.
Hoezo nalatig?

Nu waren er bij deze brand gelukkig  geen slachtoffers, maar dat risico blijft met onveranderde regelgeving levensbedreigend aanwezig.
De houten balklagen, de vaak nog aanwezige plafonds met kalk en riet en de Brabantse wandjes van hout met kalk en riet, staan garant voor een snelle brandoverdracht. Daarbij de trappenhuizen die als schoorstenen gaan werken en het rampenscenario wordt pijnlijk duidelijk.

Brandvoorzieningen
Komp u ter hulp Piet Heinstraat 42 - Elandstraat 17 
Zie ook de fotoreportage van de aangebrachte voorzieningen

Hoewel er geen eisen gesteld werden aan de inrichting, hebben we zelf maar het bouwbesluit er op los gelaten. 
We hebben de brandweer ook maar uitgenodigd.
En op advies van de brandweer hebben we nog een paar aanvullende (niet verplichte) voorzieningen aangebracht.

En terwijl het geen eis was hebben we half uur brandwerende deuren met naar 2,5 cm opgedikte kozijnsponningen en een brandscheiding bij de trap op de 1e etage, met branddeur en draadspiegelglas aangebracht, en natuurlijk de deurdrangers niet vergeten.
Systeemplafonds rookgasgetal 60. Niet verplichte brand-uitgangbordjes etc.
En terwijl er niks geëist werd kwam de, toen door ons zelf uitgenodigde, brandweercommandant een paar weken later terug en vroeg naar het brand-attest van de deuren die niet verplicht waren.
Tsja.

Vertel ons nou niks meer over brandveiligheid asjeblief.
We hoesten de gegevens wel ter plekke op.

40 mm. multiplex deuren en hout verbrandt met een snelheid van 0.8 mm per minuut is 32 minuten.
Goed zo?

Ben je rijksgediplomeerd bouwkundig uitvoerder, aannemer, calculator met 40 jaar bouwervaring en dan moet je nog examen doen.

fotoreportage van de technische installaties en de brandvoorzieningen.

Elektra


CV HRE Warm en Koud water

 

 

Rioleringpublic